on-line vyhodnocování dotazníků
zjišťujících vztahy ve třídách
 

Vítejte na stránkách DIAGNOSTIKA ŠKOL.

Na těchto stránkách je k dispozici metoda pro diagnostiku třídních kolektivů a možnost jejich počítačového vyhodnocení, což by mělo pedagogům ulehčit jejich práci s dětmi a mládeží a umožnit zkvalitňovat vztahy třídních kolektivů.

Ráda bych, aby tyto stránky byli užitečné pro řešení problémů ve třídách. Pokud se to podaří, budeme doplňovat další metody a informace.
Také Vy můžete přispět k dalšímu rozvoji tím směrem, kterým by to bylo potřebné.

Budete-li mít jakýkoliv nápad nebo námět, co dalšího by bylo vhodné na stránkách zveřejnit a poskytnout dalším kolegům, neváhejte nás kontaktovat.

Co je pro Vás připraveno:

  • popis diagnostické metody B3
  • podmínky registrace a objednávka
  • po registraci - přihlášení
  • intervence - přesný popis postupu intervence, kterou aplikuji ve třídě se vztahovými problémy
  • kazuistika - ukázka rozboru některých tříd, kde jsem pracovala
  • nabídka - jaké služby nabízím školám opět od září

info@diagnostikaskol.cz